/Bs Nguyễn Thị Hồng Anh

Bác sĩ

Hồng Anh

  • Tốt nghiệp Học viện Quân y
  • Chuyên khoa da liễu
Điện Thoại Tư Vấn: 0902.888.606
  • Tham gia nhiều hội nghị đào tạo về thẩm mỹ da công nghệ cao
  • Chứng chỉ về thẩm mỹ da công nghệ cao
Đăng ký tư vấn 1900.6030