Nha sĩ Vũ Ngọc Hà

  • Tham gia nhiều hội nghị về nha khoa trong nước
  • Kinh nghiệm nhiều năm điều trị – thẩm mỹ nha khoa
  • Chứng chỉ nha khoa